سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۶, ۱۳:۳۱
شورای سیاستگذاری

ارکان جشنواره:

1.       شورای سیاستگذاری جشنواره

2.       دبیرخانه جشنواره

3.       کمیته های تخصصی 

اعضای شورای سیاستگذاری:

1 ـ مشاور امور بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر و رئیس شورا با حکم مقام عالی وزارت

2ـ قائم مقام دبیر جشنواره به پیشنهاد دبیر شورا و تأیید مقام عالی وزارت

3ـ رؤسای کمیته ها با حکم دبیر شورا

3- مسئول دبیرخانه جشنواره با حکم دبیر شورا

4- نماینده معاونتها، سازمانها و مراکز وابسته با حکم دبیر شورا.

وظایف شورای سیاستگذاری:

1- تدوین سیاست های کلی جشنواره براساس اسناد بالا دستی و قوانین و مقررات مصوب

2ـ تدوین وتصویب ساختار پیشنهادی جشنواره

3ـ تعیین و تصویب وظایف کمیته ها

4ـ تصویب برنامه پیشنهادی کمیته برنامه ریزی جشنواره

5ـ تعیین مخاطبین و مدعوین جشنواره همراه با برآورد هزینه ها که از سوی قائم مقام دبیر جشنواره پیشنهاد می گردد.

6ـ تعیین امور قابل واگذاری جشنواره به بخش های غیر دولتی.

7ـ بهره گیری از امکانات معاونتها، سازمانها و مراکز وابسته به وزارت متبوع در برگزاری جشنواره

8-  بررسی پیشنهادها و نقطه نظرات ارائه شده از سوی کمیته ها و نهادهای مرتبط با موضوع زنان از جمله دانشگاه ها، بسیج جامعه زنان، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، مدیرکل امور زنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و..... در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی جشنواره.

9-  نظارت مستمر بر حسن اجرا در طول زمان برگزاری جشنواره و ارائه گزارشات به رئیس شورا و تجدید نظر یا بازبینی در برنامه ها و فعالیت ها با نظر ایشان.

تبصره1: شورا می تواند تمام یا بخشی از امور را به قائم مقام دبیر شورا تفویض نماید.

 نحوه تشکیل جلسات:

هر دو هفته یک بار جلسات شورا با دعوت دبیر شورا از اعضاء در محل حوزه وزارتی تشکیل می شود در صورت تشخیص رییس شورا، جلسات فوق العاده با هماهنگی قبلی برگزار می شود.

دبیرخانه جشنواره:

دبیرخانه به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تشکیلاتی اجرائی و کانون راهبری و هماهنگی تلقی می گردد و کلیه فعالیتهای اجرائی جشنواره را عهده دار می باشد.

رییس دبیرخانه با حکم رییس شورا منصوب و وظایف زیر را بر عهده دارد:

 وظایف دبیرخانه جشنواره:

رئیس دبیرخانه پس از  تائید شورا و دریافت ابلاغ از رئیس شورا و یا قائم مقام آن، مسئولیت تشکیل دبیرخانه را با ترکیب حداکثر 2 فرد با تجربه و متبحر و با وظایف ذیل در زمینه مربوطه عهده دار می باشد:

1ـ برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات هماهنگی بین کمیته های مختلف جشنواره و تنظیم صورت جلسات.

2ـ نظارت مداوم بر روند اقدامات اجرائی مطابق با جداول زمان بندی جشنواره و گزارش آن به شورا بر اساس دستورالعمل های صادره.

3ـ انجام کلیه امور مکاتباتی جشنواره .

4ـ بررسی مصوبات و پیشنهادات کمیته ها و ارائه جهت تصویب نهائی به شورا.

5ـ نظارت بر تشکیل به موقع و منظم جلسات شورا.

6ـ پی گیری مصوبات جلسات شورا و ابلاغ آن به کلیه کمیته ها.

7- انجام سایر امور محوله از سوی شورا.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد